Content- en leerstofontwikkeling

Wij ondersteunen bij het ontwikkelen van leerstof en leermiddelen. Of we ontwikkelen leerstof op maat. Voor of namens uitgevers. Of in eigen beheer.  Voor bedrijven, scholen en/of uitgevers. In boekvorm of digitaal. Plat of interactief. Lesbrief of project. Ondersteund door (lokale) software of online digitale leermiddelen. Met een eigen platform of in uw ELO.

We helpen met het maken van keuzes uit bestaande leerstof. We stellen samen en onderhandelen voor u met uitgevers en leveranciers. Waar nodig bouwen we bij en vullen we aan. Onze kracht ligt daarbij in het didactiseren van het leerstofaanbod.