Competentiegericht leren

Competentiegericht leren krijgt steeds meer vorm. Langzaam tekenen zich de contouren af van onderwijsmodellen: contextrijk, beroepstaakgestuurd, projectonderwijs, probleem gestuurd onderwijs. Duurzaamheid van uw investeringen vergroten is belangrijk. (Gesubsidieerde) proeftrajecten moeten uiteindelijk de basis vormen voor toekomstig onderwijs. Wij ondersteunen graag bij het integreren in uw curriculum van concepten.