Coaching

Startend Onderwijsmanager

Voor scholen en docenten verzorgen wij een coachingtraject voor de startende onderwijsmanager (teamleiders, afdelingshoofden). In dit coachingtraject komen twee vormen van coaching aan bod: persoonlijke coaching en management coaching.

Bij personal coaching staat het vergroten van persoonlijke effectiviteit centraal. De gecoachte verwerft meer inzicht in zijn sterke en minder sterke punten, en krijgt zicht op zijn eigen gedrag. De gecoachte krijgt hiermee meer grip op zijn gedrag, en leert doelen te stellen en deze te realiseren. De gecoachte staat hierbij centraal. Bij managementcoaching leert de gecoachte zijn aanwezige kwaliteiten te herkennen. Vooral voor mensen die leiding moeten geven is het belangrijk een beeld te hebben van de eigen kernkwaliteiten en valkuilen. De situatie speelt hierbij een belangrijke rol.

U kunt u hier informatie aanvragen voor dit coachingtraject.