SchoolMeester

SchoolMeester is een voor het onderwijs geschreven leerlingvolgsysteem. Het programma biedt docenten de mogelijkheid een leerling-dossier op te bouwen, met absentieregistratie, volgsysteem en studiemonitor. Niet bedoeld als schooladministratieprogramma. Volledig functioneel, en aan te passen aan de specifieke omgeving.